มะขวิด
หญ้าแฝก

มะกรูด

รายละเอียด

ชื่อไทย : มะกรูด

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus hystrix DC.
ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
สรรพคุณ: ผลสด แก้โรคเลือดออกตามไรฟัน แก้ไอ