วันที่ 6 กันยายน 2564 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผ่านโปรแกรมการประชุมทางไกล Zoom
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบต้นฟ้าทะลายโจร จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนุนวิจัยสมุนไพรไทย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วย

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบต้นฟ้าทะลายโจร จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนุนวิจัยสมุนไพรไทย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วย

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ เภสัชกร สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีรับมอบต้นฟ้าทะลายโจร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการวิจัยด้านสมุนไพร จำนวน 1,000 ต้น ด้วยความร่วมมือจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสุรพล พิทยาสกุล ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ และคุณจารุพัฒน์ มลิทอง ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา เป็นผู้แทนมอบต้นฟ้าทะลายโจร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

 

สำหรับ ต้นฟ้าทะลายโจรจำนวน 1,000 ต้น ที่มอบให้มหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ เป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ให้มีโอกาสเข้าถึงสมุนไพร ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่มีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น ไอ คัดจมูก หรือเจ็บคอ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยในหลอดทดลองพบว่ามีผลยับยั้งเชื้อไวรัส และมีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส เมื่อกระทรวงสาธารณสุขนำมาทดลองใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่มีระดับความรุนแรงน้อย (ไม่มีภาวะปอดอักเสบ) ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการที่ดีขึ้น และแทบไม่พบผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย

 

ดังนี้ จึงมีแนวโน้มที่ฟ้าทะลายโจรจะเป็นทางเลือกที่ดีในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะเริ่มต้นและอาการไม่รุนแรง และมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันชั้นนำในการวิจัยด้านการแพทย์ เภสัชศาสตร์ และสมุนไพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงนำมามอบผ่านเครือมติชน ในช่วงที่จัดงานมหกรรมสุขภาพออนไลน์ “Healthcare 2021 : วัคซีนประเทศไทย” #เราจะฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2564 บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ดีที่สุดของเครือมติชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้สาระความรู้ และกระตุ้นสังคมเรื่องการใส่ใจสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร และนำสู่การส่งมอบแก่มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้วิจัยและพัฒนาต่อไป