ผักคราดหัวแหวน
หญ้าหนวดแมว

ฟ้าทะลายโจร

รายละเอียด

ชื่อไทย : ฟ้าทะลายโจร

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
สรรพคุณ : ใบ แก้เจ็บคอ แก้ท้องเสีย แก้ไข้