“น้ำเต้าต้น” หรือ “น้ำเต้าญี่ปุ่น”
พิกัดบัว

พืชสมุนไพรชนิดนี้ก็คือ “กระแจะ” นั่นเอง

พืชที่แก้ลมบ้าหมูได้ ใช้เป็นยาถ่ายได้ เป็นยาบำรุง กินแก้กษัยได้ แก้ปวด แก้ร้อนในได้ พืชสมุนไพรชนิดนี้ก็คือ “กระแจะ” นั่นเอง ทำความรู้จักกับกระแจะต่อได้ที่อินโฟกราฟิกด้านล่างได้เลยค่ะ 🤗👇
จัดทำโดย ปารย์เพชร เพชรอินทร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล