“ตีนเป็ดทะเล” หรือ “ตีนเป็ดน้ำ
พืชชนิดนี้เอ่ยชื่อปุ๊บร้องอ๋อออ

พืชชนิดนี้คือ “คันทรง” นั่นเอง

ต่อเนื่องกับอีกหนึ่งชนิดที่เป็นได้ทั้งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ลวกเป็นผักเครื่องเคียง เมื่อนำใบไปขยำกับน้ำก็จะเกิดฟอง ใช้แทนสบู่ได้ ตลอดจนเป็นสมุนไพร แก้บวม แก้คัน แก้กระหายน้ำ ฯลฯ พืชชนิดนี้คือ “คันทรง” นั่นเอง ดูโฉมหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมของคันทรงได้ที่อินโฟกราฟิกด้านล่างได้เลยค่า 🌱👇
จัดทำโดย ณัฐสุดา ตันติวิชาญ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล