หญ้าปักกิ่ง
เนียมหูเสือ

พรมมิ

รายละเอียด

ชื่อไทย : พรมมิ

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bacopa monnieri (L.) Wettst.
ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE
สรรพคุณ : ทั้งต้น/ใบ ขับเสมหะ