เก๊กฮวย
โหระพา

ฝาง

รายละเอียด

ชื่อไทย : ฝาง
ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caesalpinia sappan L.
ชื่อวงศ์ : FABACEAE
สรรพคุณ: แก่น ยาบำรุงโลหิต