หญ้าหนวดแมว
โสมญี่ปุ่น

ผักชีช้าง

รายละเอียด

ชื่อไทย : ผักชีช้าง

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artemisia sp.
ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE
สรรพคุณ : ใบ/ยอดอ่อน ช่วยขับลม