เสลดพังพอนตัวผู้ (ชองระอา)
ฟ้าทะลายโจร

ผักคราดหัวแหวน

รายละเอียด

ชื่อไทย : ผักคราดหัวแหวน

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acmella uliginosa (Sw.) Cass.
ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE
สรรพคุณ: ช่อดอก/ต้นสด ทำให้รู้สึกชาใช้อุดแก้ปวดฟัน