ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

บัว “สิรีสกลธรณ์” นามนี้มีที่มาโดย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการตั้งชื่อพันธุ์บัวลูกผสมระหว่างบัวผัน – บัวเผื่อน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นามว่า “สิรีสกลธรณ์” โดยมีความหมายว่า “บริบูรณ์ด้วยมิ่งขวัญและความทรงจำของแผ่นดิน”
บัว “สิรีสกลธรณ์” ลักษณะของดอกมีสีม่วงสลับขาว กลีบดอกเรียงซ้อนกันหลายชั้น ปลายกลีบเรียวแหลม มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกดก ใบมีสีเขียวอ่อน การแตกหน่อระดับกลาง ปลูกง่ายและค่อนข้างทน
__________
จาก “ปางอุบล สู่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ”
บัวสิรีสกลธรณ์เป็นบัวลูกผสมที่ถูกค้นพบ (ปรับปรุงพันธุ์) โดยปางอุบล (สวนบัว) ซึ่งปางอุบลเป็นบ้านที่ปลูกและศึกษาบัวมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2512 โดย ดร.เสริมลาภ วสุวัต ผู้เชี่ยวชาญด้านบัว และปัจจุบันมีบัวมากกว่า 500 สายพันธุ์ ปางอุบลมีพันธุ์บัวที่ผสมและปรับปรุงพันธุ์เอง โดยปางอุบลค้นพบบัวพันธุ์ใหม่นี้ ซึ่งเริ่มผสมมาตั้งแต่ปี 2563 และยังไม่ได้มีการกำหนดชื่อพันธุ์ จึงได้มอบพันธุ์บัวดังกล่าวให้กับโครงการจัดตั้งสถาบันฯ เนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 และปัจจุบันมีนามว่า “สิรีสกลธรณ์” โดยตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารใบไม้สามใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
สำหรับท่านที่สนใจชมพันธุ์บัว ขณะนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้จัดแสดงพันธุ์บัวจำนวน 25 พันธุ์ บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าอุทยานฯ และ 1 ในนั้นมีบัว “สิรีสกลธรณ์” รวมถึงมีพันธุ์บัวที่มี “พิกัดยา” และข้อมูลพิกัดบัวจัดแสดงในบริเวณดังกล่าวด้วย