ว่านหอมแดง
ใบนาก

บัวดินสีชมพู

รายละเอียด

ชื่อไทย : บัวดินสีชมพู

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zephyranthes rosea Lindl.
ชื่อวงศ์ : AMARYLLIDACEAE
สรรพคุณ: ไม้ดอกไม้ประดับ