โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
ข่าวดี ! อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้เข้าชมในรูปแบบหมู่คณะ ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท AI and Robotics Ventures (ARV)

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท AI and Robotics Ventures (ARV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในการเข้าชมพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและหารือความร่วมมือในการร่วมลงทุนและพัฒนาพื้นที่อุทยานธรรมชาติฯ ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero พร้อมทั้งร่วมพัฒนาบัณฑิตที่สรรค์สร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคม สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน