หนามแดง
หนุมานประสานกาย

ทับทิม

รายละเอียด

ชื่อไทย : ทับทิม

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 150.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Punica granatum L.
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
สรรพคุณ : เปลือกผลแก่ แก้ท้องร่วง