พืชชนิดนี้เอ่ยชื่อปุ๊บร้องอ๋อออ
วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ “กรวยป่า”

ต้นนั้นก็คือ “กรรณิการ์” นั่นเอง

นามต่อไปกล่าวหมายได้หลายสิ่ง บ่ายคล้อยทิ้งกลิ่นหอมนวลชวนพิสมัย
เป็นได้ทั้งบุปผาชื่ออรไท ก้านดอกไซร้ให้สีย้อมส้มแดงเอย
ต้นนั้นก็คือ “กรรณิการ์” นั่นเอง 🤍 ทำความรู้จักพืชชนิดนี้ต่อได้ที่อินโฟกราฟิกด้านล่างได้เลยค่ะ ☺️✨👇
จัดทำโดย กรณิกา สร้อยพุดตาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล