ดีหมี? มะดีหมี? ดินหมี?
พืชชนิดนี้คือ “คันทรง” นั่นเอง

“ตีนเป็ดทะเล” หรือ “ตีนเป็ดน้ำ

พบกับอีกพืชหนึ่งชนิดที่สรรพคุณเพียบ เรียกได้ว่าใช้ได้แทบตลอดทั้งต้น ปลูกได้ในดินทั่วไป โตเร็ว ไม่ต้องดูแลมากก็ได้ ให้ร่มเงา ทรงสวย ดอกหอม แต่อาจจะต้องระวังยางจากต้นนี้เสียหน่อย ต้นที่เกริ่นมานี้ นั่นก็คือต้น “ตีนเป็ดทะเล” หรือ “ตีนเป็ดน้ำ” นั่นเอง อ่านต่อได้ในอินโฟกราฟิกด้านล่างได้เลยค่ะ 🤗👇
จัดทำโดย ญาณิศา ประสพผลสุจริต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล