ผักเชียงดา
ทองพันชั่ง

ตานหม่อน

รายละเอียด

ชื่อไทย : ตานหม่อน

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tarlmounia elliptica (DC.) H.Rob., S.C.Keeley, Skvarla & R.Chan
ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE
สรรพคุณ: ราก ใบ ดอก แก้ตานซาง ฆ่าพยาธิ