ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565

รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินภาพวาดทางพฤกษศาสตร์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก และคุณศันสนีย์ ดีกระจ่าง พฤกษศิลปิน (Botanical Artist) เพื่อคัดเลือกภาพวาดจากศิลปินไทยไปจัดแสดงในงานภาพวาดทางพฤกษศาสตร์นานาชาติ Flora of South East Asia ณ สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยในงานจะมีการจัดแสดงภาพวาดจากศิลปิน 4 ประเทศ คือ สิงคโปร์  ไทย  ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย  และศิลปินรับเชิญจากประเทศญี่ปุ่น  อังกฤษ  ออสเตรเลีย  และอเมริกา  ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2566