เมื่อได้ยินชื่อ “จันทน์เทศ”
“ตีนเป็ดทะเล” หรือ “ตีนเป็ดน้ำ

ดีหมี? มะดีหมี? ดินหมี?

ดีหมี? มะดีหมี? ดินหมี? จะเรียกชื่อไหนก็ได้ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีผลเป็นทรงกลมคู่ ส่วนสรรพคุณล่ะมีอะไรบ้างนั้น อ่านต่อได้จากอินโฟกราฟฟิกด้านล่างได้เลย 🥳👇
จัดทำโดย ศุภกร พิมพ์แดง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล