สำมะงา
คนทีสอต้น

ช้าพลู

รายละเอียด

ชื่อไทย : ช้าพลู

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper sarmentosum Roxb.
ชื่อวงศ์ : PIPERACEAE
สรรพคุณ: ทั้งต้น ขับเสมหะ ใบ ขับลม