อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ผ่านมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) และได้รับเครื่องหมาย SHA Plus
25 กรกฎาคม 2022
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ พร้อมด้วยบุคลากรโครงการฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร
27 กรกฎาคม 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมกับทีมวิจัยจาก ปตท. ศึกษาดูงานเรื่องวิธีการเพาะเลี้ยงไข่ผำ (ไข่น้ำ) อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ร่วมกับทีมวิจัยจาก ปตท.ได้ไปศึกษาดูงานเรื่องวิธีการเพาะเลี้ยงไข่ผำ (ไข่น้ำ) อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ณ บ้านสวนหนูดี จังหวัดนครนายก
.
ไข่ผำนั้นเป็นพืชอาหารพื้นเมืองของไทย ได้รับการยอมรับว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ด (Super Food) ของโลก เพราะมีโภชนาการครบถ้วนสูงมากที่สุด ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ ไฟเบอร์ โปรตีน โดยทางทีมวิจัยและวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คุณเมทาพร เข็มทอง เจ้าของสวน ถึงปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ไข่ผำเจริญเติบโตได้ดี นอกจากนี้คุณเมทาพรยังได้พาชมสถานที่จริงที่ใช้ในการเพาะปลูกไข่น้ำ รวมถึงได้แนะนำขั้นตอนหลังการเก็บไข่ผำและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดี มีสารอาหารครบถ้วน ไม่ปนเปื้อนสารเคมีและพืชชนิดอื่น ๆ ทางโครงการจัดตั้งฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างเครือข่ายส่งเสริมเกษตรกร จังหวัดนครปฐม ในการผลิตไข่น้ำให้มีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับของตลาดในอนาคต