ว่านธรณีสาร
เสนียด

คำไทย

รายละเอียด

ชื่อไทย : คำไทย

 

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 150.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bixa orellana L.
ชื่อวงศ์ : BIXACEAE
สรรพคุณ: เมล็ด แก้ไข้ ขับพยาธิ