เสนียด
สะระแหน่ญี่ปุ่น

คนทีเขมา

รายละเอียด

ชื่อไทย : คนทีเขมา

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vitex negundo L.
ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE
สรรพคุณ : ใบ บำรุงธาตุ