ช้าพลู
27 กันยายน 2021
เหงือกปลาหมอดอกขาว
27 กันยายน 2021

คนทีสอต้น

รายละเอียด

ชื่อไทย : คนทีสอต้น

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vitex trifolia L. ssp. trifolia
ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE
สรรพคุณ : ใบ บำรุงธาตุ