เจตมูลเพลิงขาว
เจตมูลเพลิงแดง

คนทิสอทะเล

รายละเอียด

ชื่อไทย : คนทิสอทะเล

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vitex trifolia L. ssp. litoralis Steenis
ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE
สรรพคุณ: ใบ บำรุงธาตุ