ข่าวเดือนมิถุนายน ปี65

30 มิถุนายน 202230

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

24 มิถุนายน 202230

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

23 มิถุนายน 202230

หนูเรียนการปลูกดอกไม้ด้วยการเพาะเมล็ดมาแล้วค่ะ/ครับ

22 มิถุนายน 202230

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ดำเนินโปรเจคสร้างทัวร์สถานที่เสมือนภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

12 มิถุนายน 202230

Playground @Siree Park 🌳

10 มิถุนายน 202230

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา ร่วมหารือการพัฒนาการจัดการความรู้ภายในพื้นที่โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

8 มิถุนายน 202230

กลุ่มผู้ศึกษาสมุนไพรด้านแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

7 มิถุนายน 202230

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตรภาคฤดูร้อน “Sawasdee Thailand 2022:Resilient Life & Sustainable Society”

7 มิถุนายน 202230

กลุ่มผู้ศึกษาสมุนไพรด้านแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล