ข่าวเดือนมกราคม ปี65

28 มกราคม 202231

กลุ่มนักศึกษาแพทย์แผนไทย

19 มกราคม 202231

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด

15 มกราคม 202231

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักเรียนในกิจกรรมค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา เข้าศึกษาดูงานพร้อมทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

14 มกราคม 202231

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาออนไลน์ Sireepark Webinar ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ผักผลไม้ใกล้ตัวก็เป็นยาได้” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Events

14 มกราคม 202231

การประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ครั้งที่ 1/2565