มะแว้งต้น
ว่านหอมแดง

ขาไก่เขียว

รายละเอียด

ชื่อไทย : ขาไก่เขียว

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Justicia sp.
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
สรรพคุณ: –