ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติรับมอบ “ต้นกันภัยมหิดล” 🌿 ต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
1 กรกฎาคม 2022
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ผ่านมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)
8 กรกฎาคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับทีม TKN22 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด Innovation for Campus Sustainability 2022 รอบ Prototype Presentation Round กับธีม ” Net Zero Innovation : นวัตกรรมคาร์บอนต่ำ”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางสาวกมลชนก สาลี ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและประสานงาน โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ (บัณฑิตจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ได้ร่วมนำเสนอผลงานการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกโพลิเมอร์ Upcycle polyware เช่น หน้ากากอนามัยรวมไปถึง PP HDPE ผลิตเป็น นาฬิกา เก้าอี้ ที่ใส่ทิชชู่ ในการประกวด Innovation for Campus Sustainability 2022 รอบ Prototype Presentation Round กับธีม ” Net Zero Innovation : นวัตกรรมคาร์บอนต่ำ ”  ณ มหิดลสิทธาคาร ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ในนามทีม TKN22 โดยมีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน หลักสูตรนานาชาติ (นาย พงศ์พันธุ์ ไพโรจน์, นางสาว อิสริยา รัตนภูมิ, นาย ณพงษ์ ตั้งวิรุฬห์) ร่วมทีมด้วยจากการประกวดดังกล่าว ทีม TKN22 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติจึงขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้