วันนี้ I Herb You ขอพาทุกคนมารู้จักกับ “คนทา”
1 กุมภาพันธ์ 2023
🌿 I Herb You วันนี้ขอพาทุกคนมารู้จักกับ “โกโก้”
1 มีนาคม 2023

วันนี้ I Herb You ขอพาทุกคนมารู้จักกับ “สมอไทย”

🌿 วันนี้ I Herb You ขอพาทุกคนมารู้จักกับ “สมอไทย”
ไม้ต้นขนาดกลาง มีถิ่นกำเนิดในประเทศเขตร้อนของภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นยาระบาย “รู้เปิด รู้ปิด”
———————————–