ทองพันชั่ง
การบูร

ขลู่

รายละเอียด

ชื่อไทย : ขลู่

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pluchea indica (L.) Less.
ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE
สรรพคุณ: ใบ ยาขับปัสสาวะ