ขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องสมุนไพรสไตล์…ลุงอ่ำ

ก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องระยะทาง และเวลา กับการเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ ภายในโลกเมตาเวิร์ส ของ สิรีรุกขชาติ

ก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องระยะทาง และเวลา กับการเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ ภายในโลกเมตาเวิร์ส ของ สิรีรุกขชาติ
.
แม้ช่วงวิกฤตโควิด19 ที่ผ่านมาจะทำให้โครงการจัดตั้งอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติต้องปิดทำการตามประกาศของสาธารณสุขจังหวัดและปิดปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง
.
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมมือกับทางกองเทคโนโลยีสารสนเทศ (MUIT) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SIET) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำ “VR TOUR” (Virtual Tour) พาชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แบบ 360 องศา ขึ้น เพื่อพลิกวิกฤตเป็นโอกาส สร้างการเรียนรู้ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวของสมุนไพรต่างๆ ภายในลานนานาสมุนไพร และดื่มด่ำไปกับธรรมชาติภาพวิวทิวทัศน์รอบๆสวนอุทยานฯแห่งนี้ เหมือนกับได้เข้ามาเยี่ยมชมในสถานที่จริง ผ่าน VR TOUR 360 องศา ที่จัดทำขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักที่ต้องการทำให้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นห้องเรียนต้นแบบ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติอย่างครบวงจร
เยี่ยมชม VR TOUR 360 ที่ https://sr.mahidol.ac.th/360-virtual-tour/
และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. นิตยสารสาระวิทย์ 8-8-65 https://www.nstda.or.th/sci2pub/sireepark-vr-tour/
6. นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 8-8-65 https://www.technologychaoban.com/bullet…/article_224596
9. เรื่องเล่า ข่าวเกษตร 9-8-65 https://www.facebook.com/100039311755039/posts/729933231660395/?d=n
———-