ขลู่
โคคลาน

การบูร

รายละเอียด

ชื่อไทย : การบูร

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 500.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum camphora (L.) J. Presl
ชื่อวงศ์ : LAURACEAE
สรรพคุณ: เนื้อไม้ ขับลม แก้จุกเสียด