บัว “สิรีสกลธรณ์” นามนี้มีที่มาโดย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ยินดีต้อนรับนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับ คุณสำอางค์ ปินตาคำ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และนำนักศึกษา เข้าศึกษาพันธุ์พืชสมุนไพร เข้าชมห้องนิทรรศการถาวร ร่วมทำกิจกรรม Workshop แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว และ กิจกรรมเส้นสายระบายสีจากธรรมชาติ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้
หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-