“กระดังงา” ต้นใหญ่ให้กลิ่นหอม
ตองแตกที่หมายถึงใบตอง ใบกล้วยที่แตกไม่

“กระโดน” ต้นที่มีสรรพคุณในเรื่องของการสมานแผล

“กระโดน” ต้นที่มีสรรพคุณในเรื่องของการสมานแผล แก้เคล็ดเมื่อย บำรุงกำลังหลังคลอด และช่วยย่อยอาหาร แต่จะใช้ส่วนใดบ้างนั้นอ่านต่อได้ที่อินโฟกราฟิกด้านล่างได้เลยค่ะ 🩹✨👇
จัดทำโดย ณัฐสุดา ตันติวิชาญ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล