หากเดินตามข้างทางอาจจะได้พบเจอ “หญ้าขัดใบยาว”
“กระโดน” ต้นที่มีสรรพคุณในเรื่องของการสมานแผล

“กระดังงา” ต้นใหญ่ให้กลิ่นหอม

“กระดังงา” ต้นใหญ่ให้กลิ่นหอม ผึ้งภู่ตอมดอกยามไถงฉาย
ปรุงเป็นยาคลายเวียนเศียรสบาย ใบแลไม้ใช้ขับมุตอีกจุดนอ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของ “กระดังงาไทย” ต่อได้ที่อินโฟกราฟิกด้านล่างได้เลยค่ะ💐👇
จัดทำโดย ชญานิศ สิรินันทสกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล