งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ ผักผลไม้ใกล้ตัวก็เป็นยาได้ ”

จัดกิจกรรมในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ (webinar) ผ่านโปรแกรม Webex Events ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00–15.15 น. ดำเนินการสัมมนาเป็นภาษาไทย มีวิทยากรทั้งหมด 2 ท่าน บรรยายหัวข้อ “ผักผลไม้ใกล้ตัวก็เป็นยาได้” โดยมี ดร.พัทธ์วิรา บุญจริง เป็นผู้ดำเนินรายการ ตามรายละเอียดด้านล่าง

ตารางรายละเอียดกิจกรรมในโครงการ

 

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

————————————————————————————————————————————————————–

เวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร หน่วยงานต้นสังกัด
13.00–13.15 น. ผู้อำนวยการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติกล่าวเปิดงานสัมมนา
13.15–14.15 น.

 

ดอกไม้ พืช ผัก ริมรั้ว…สู่ครัวสุขภาพ ดร.รัชชุพร สุขสถาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
14.15–15.15 น.

 

ทุเรียน: ผลไม้เพื่อสุขภาพ? รศ. ดร.ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ


สามารถลงทะเบียนได้ที่นี้

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดร. สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์
ตำแหน่ง นักวิจัย
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
อีเมล : sireeparkwebinar@gmail.com
หรือที่ Facebook Fanpage : facebook.com/sireepark/

—————————————————————-

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
โดย มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-5272-4 โทรสาร 02-441-5264
Website: https://sr.mahidol.ac.th/sireepark

งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ ผักผลไม้ใกล้ตัวก็เป็นยาได้ ”

งานสัมมนาออนไลน์ “Siree Park Webinar” ครั้งที่ 2

งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “รวมพลคนมักขิง”
Read more
งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ ผักผลไม้ใกล้ตัวก็เป็นยาได้ ”

งานสัมมนาออนไลน์ “Siree Park Webinar” ครั้งที่ 1

Botanical Garden Accreditation and Collection Management
Read more