ผลงานตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง Globba philippinensis (Zingiberaceae), a new endemic species from Western Visayas, Philippines

ชื่อผู้วิจัย: Jade Ann Grace P. Dalisay, Mark Arcebal K. Naive, Porferio S. Bangcaya, Sunisa Sangvirotjanapat
วารสาร: Taiwania
ปีที่ลง: 2022
Vol.: 67 no.1 pp.25-29

ลิงค์: https://taiwania.ntu.edu.tw/

ชื่อเรื่อง Effect of tomato, lycopene and related products on blood pressure: A systematic review and network meta-analysis

ชื่อผู้วิจัย: Rattanavipanon W, Nithiphongwarakul C, Sirisuwansith P, Chaiyasothi T, Thakkinstian A, Nathisuwan S, Pathomwichaiwat T
วารสาร: Phytomedicine
ปีที่ลง: 2021
Vol.: 88: 153512.

ลิงค์: https://doi.org/10.1016/j.phymed.2021.153512

ชื่อเรื่อง Eight new species of Globba (Zingiberaceae) from Thailand and Lao PDR

ชื่อผู้วิจัย: SUNISA SANGVIROTJANAPAT and M.F. NEWMAN
วารสาร: Phytotaxa
ปีที่ลง: 2021
Vol.: 505 No. 2

ลิงค์: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.505.2.2

ชื่อเรื่อง: Using ICPC-2 Standard to Identify Thai Zingiberaceae of Pharmacological Interest 

ชื่อผู้วิจัย: Methee Phumthum and Henrik Balslev
วารสาร: plants
ปีที่ลง: 2020
Vol.: 9(7)
ลิงค์: https://doi.org/10.3390/plants9070906