โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับ ทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ESR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาออนไลน์ Sireepark Webinar ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Botanical Art with the meaning ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ศาสตร์ที่มากกว่าการวาดรูป”

วันที่ 8 เมษายน 2565
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาออนไลน์ Sireepark Webinar ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Botanical Art with the meaning ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ศาสตร์ที่มากกว่าการวาดรูป”
.
งานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ ได้มีการแบ่งปันเรื่องราวในอีกส่วนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันกับทางพฤกษศาสตร์ อย่าง “ศิลปะ” ให้กับผู้คนที่สนใจทั้งในด้านพฤกษศาสตร์ และงานศิลปะ ได้ทำความรู้จักกับทั้งสองศาสตร์ความรู้ในอีกแง่มุมหนึ่ง ผ่านงานสัมมนาออนไลน์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเผยแพร่เรื่องราวที่น้อยคนจะได้รู้จัก ให้เป็นที่น่าสนใจและเข้าถึงได้มากขึ้นในวงกว้าง
.
โดยงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ได้แบ่งการบรรยายออกเป็น 3 หัวข้อย่อยด้วยกัน ในหัวข้อแรกได้รับเกียรติจาก คุณฉัตรชนก อึ้งอร่าม บรรยายในเรื่อง “ประวัติศาสตร์พฤกษศิลป์” ที่ได้พาผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่านย้อนกลับไปทำความรู้จักภาพวาดของพรรณไม้ และศิลปินที่มีความหลงใหลในการวาดภาพพรรณไม้ในแต่ละยุคสมัยที่มีเรื่องราวที่ลึกซึ้ง และหาฟังได้ยาก ในหัวข้อที่สองของการสัมมนาได้พูดถึงการประยุกต์ใช้ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ในหัวข้อ “ภาพวาดพฤกษศาสตร์กับการประยุกต์ใช้” โดย อาจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปิดท้ายงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ ด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตการทำงานของพฤกษศิลปิน” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณศันสนีย์ ดีกระจ่าง ศิลปินมืออาชีพ เป็นวิทยากรถ่ายทอดเรื่องราว และประสบการณ์การทำงานในฐานะพฤกษศิลปิน โดยมี ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัย โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นพิธีกรดำเนินรายการตลอดการบรรยาย และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังทางบ้าน ได้มีโอกาสพูดคุยและถามตอบเพิ่มเติมสำหรับความรู้ และ ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่ผู้ฟังมีความสนใจ
.