❗️ ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
🎉 ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

🛎 SIREEPARK เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา (ขยายเวลารับสมัครเนื่องจากระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยขัดข้อง)

🛎 SIREEPARK เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
(ขยายเวลารับสมัครเนื่องจากระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยขัดข้อง)

🔬 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
– มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
——————-
💸 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (2 อัตรา)
– มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านการเงิน การบัญชี
– อายุไม่เกิน 45 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
– มีความสามารถในงานการเงิน/บัญชี/งบประมาณอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี
——————-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ 👉
https://forms.gle/G5RQfT8eW4eEdmcz5
——————-
#งาน #สมัครงาน #หางาน #วิทยาศาสตร์ #พฤกษศาสตร์ #มหิดล #jobs #Mahidol #บัญชี #การเงิน