สารานุกรมสมุนไพรเล่ม 5 สมุนไพรพื้นบ้านอีสาน

Medicinal Plants in Thailand Volume II

รายละเอียด

Medicinal Plants in Thailand Volume II
ข้อมูลสินค้า ราคา 750.00 บาท
  • A collection of articles on 201 medicinal plants used in Thailand.
    The botanical characteristics with more than 800 full-colored photographs.
    Ethnopharmacological data.
    Scientific researches related to those claims.
  • Thai Folk Medicine.
  • Thai-Style Steam Bath.


จัดจำหน่ายที่
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-441-5272-4
โทรสาร 02-441-5264

หรือ
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์และโทรสาร 0-2644-8696