กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ

การเดินศึกษาสมุนไพรพร้อมวิทยากร/ชมห้องนิทรรศการถาวร

อัตราค่าวิทยากรนำชม กลุ่มละ 15-30 คน/รอบ (30บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

บริการวิทยากร นำชมเพื่อศึกษาสมุนไพรในอุทยานฯ โดยจะนำพาทุกท่าน เข้าถึงต้นสมุนไพร พร้อมทั้งบรรยายลักษณะ สรรพคุณ
วิธีการใช้ พืชสมุนไพร รวมทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ซึ่งจะทำให้ท่านเพลิดเพลิน และสนุกไปพร้อมๆ กับวิทยากร