ลานสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

รวบรวมสมุนไพร ๖๙ ชนิด ที่เป็นอาหาร เครื่องดื่ม และยา ทั้งยารับประทาน และยาทาภายนอก จัดปลูกคล้ายแปลงผัก สมุนไพรทุกชนิดผ่านการวิจัยว่า มีประโยชน์ต่อสุขภาพและไม่มีความเป็นพิษ สามารถนำไปใช้ป้องกันและรักษา อาการป่วยพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย มีลานสาธิตและ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ