อาคารสัมมนา

ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่องการใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยสำหรับประชาชนทั่วไป รองรับได้ครั้งละประมาณ ๖๐ คนร้านอาหารจัดจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ ขนาด ๑๘๐ ที่นั่ง ในบรรยากาศสบาย ๆ ใกล้ลานสมุนไพรเพื่อสุขภาพ* (ยังไม่เปิดให้บริการ)