ศาลาหมอชีวกโกมารภัจจ์

ศาลากลางแจ้งประดิษฐานรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ เป็นจุดรวม ความเคารพและศรัทธาของผู้ศึกษาวิชาแพทย์แผนไทยรวมทั้งประชาชนทั่วไป