ลานสมุนไพรวงศ์ขิง

รวบรวมพืชวงศ์ขิงไว้ถึง ๕๐ ชนิด พืชวงศ์ขิงเป็นพืชเขตร้อนที่มีความสำคัญ บางชนิดพบเฉพาะในประเทศไทย เป็นทั้งอาหารและยา บางชนิดผ่าน การวิจัยและพัฒนาเป็นยาแล้ว ส่วนใหญ่ปลูกสะสมไว้ รอการวิจัยต่อยอด ในอนาคต