บ้านหมอยา

อาคารให้บริการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร ให้บริการนวดรักษาแบบราชสำนักในบรรยากาศริมน้ำ เย็นสบาย แบ่งเป็นสี่เรือน คือ ปฐวี เตโช อาโป และวาโย* (ยังไม่เปิดให้บริการ)