สวนสมุนไพร

พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จัดเป็นสวนสาธารณะ ร่มรื่น มีไม้ยืนต้นเป็นหลัก พร้อมทั้งไม้เลื้อยและพรรณไม้ตกแต่งนานาชนิด มีทั้งเส้นทางเดิน เส้นทางจักรยานและรถที่ใช้แก๊สธรรมชาติ (NGV) สามารถ ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาพรรณสมุนไพรไปพร้อม ๆ กัน