อาคารใบไม้สามใบ
ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์เชิงประจักษ์

อาคารต้อนรับและประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลและเอกสารการนำชมก่อนเข้าสู่ลานสมุนไพร มีห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร สมุนไพรภูมิปัญญาไทยสู่สากล บอกเล่าเรื่องราวของ แหล่งกำเนิดสมุนไพร “ป่าไม้เมืองไทย” เชื่อมโยงสู่ภูมิปัญญาในการรักษาโรคและดูแลสุขภาพ ด้วยสมุนไพรตามวิถีการแพทย์แผนไทย จัดแสดงตัวอย่างสมุนไพรแห้ง พืชสมุนไพรจำลอง สื่อวิดิทัศน์ และเกมเพื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบ(Interactive learning) ห้องประชุมขนาด 218 ที่นั่ง