ลานนานาสมุนไพร

จัดแสดงสมุนไพรที่เป็นไม้พุ่มและไม้ล้มลุกในกระถางรูปดอกไม้ขนาดใหญ่ บนลานหินกว้าง นำพืชสมุนไพรที่ปรากฏในตำรายาแผนไทยมาตกแต่ง ในลักษณะไม้ประดับ ผู้เข้าชมจะได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้ลักษณะพืช และสรรพคุณเป็นยาท่ามกลางบรรยากาศที่งดงาม