อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ผ่านมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)
8 กรกฎาคม 2022
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
8 กรกฎาคม 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้รับเกียรติบัตร “แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ระดับดีเยี่ยม ปี พ.ศ.2565” ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบเกียรติบัตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ระดับ “ดีเยี่ยม” จากนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
.
การคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร เป็นการประเมินตามหลักเกณฑ์ความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร จากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว โดยการคัดเลือกดังกล่าวเป็นการคัดเลือกจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ
ซึ่งขณะนี้กระจายเกณฑ์ไปสู่จังหวัดนำร่อง 20 จังหวัด และมีการจัดระดับแหล่งท่องเที่ยวฯ ที่ผ่านการประเมิน จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก และระดับดี ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินครั้งนี้ มีจำนวน 44 แหล่งท่องเที่ยว